شهدای مردم هزاره ارزگان خاص
اخبار پیام یاسین
1397/3/12

شهدای مردم هزاره ارزگان خاص در دوران حکومت کرزی

اوضاع امنیتی ولسوالی «ارزگان خاص» در دوره حکومت کرزی وخیم بوده‌است؛ هفته‌ای نبوده‌است که در آن چند بار درگیری و کشتار رخ نداده باشد؛ ولی دولت در راستای تأمین امنیت توجهی کافی نکرده‌است.به‌خصوص وضعیت هزاره‌های ارزگان خاص به شدت نگران کننده‌است و هر چندگاهی، طالبان مردم هزاره را در این منطقه بی‌رحمانه به قتل می‌رسانند. تنها در هشت ماه امسال(۱۳۹۱) ۸ نفر توسط طالبان کشته شدند. پارسال(۱۳۹۰) در یک انفجار مین در منطقه گنداب سیوک، ۸نفر کشته و ۲نفر فلج و دست و پا بریده شدند.

دو سال پیش نیز طالبان ۹ مرد را در کوتل باغچار به طور فجیعی سر بریدند و پس از آن، مردم باغُچار دست به کوچ اجباری زدند. در طول حکومت کرزی از سال ۱۳۸۳ تا 8/۱۳۹۱، با حضور داشتن نیروهای دولتی و بین المللی، بیش از ۸۱ نفر از مردم هزاره ارزگان خاص توسط طالبان به شهادت رسیده‌اند. در جدول پایین لیست این شهدا آمده‌است.

نام

تاریخ شهادت

محل شهادت

محل زندگی

قاسم رسولی و نوروز

۱۳۸۳

کوتل بویه

قریه ششپر

شیخ میراحمد

۱۳۸۳

دره نور ترینکوت

قریه ششپر

چهار نفر از کندلان

۱۳۸۳

تنگی کله خور

قریه کندلان

رحیمی، جمالی و محمدحسین نجفی در جمع شانزده نفر

۱۳۸۳

هزاربز قلّتک

قریه سیابغل و جاهای دیگر

ارباب مبارز

۱۳۸۴

دشت قلّغو

قریه باغچار

دو نفر

۱۳۸۴

ناوه سلطان احمد

قریه ششپر

گل محمد با چهار مرد و یک زن

۱۳۸۴

سنگ کوه

قریه سیابغل و سنگ کوه

حیدر جاوید با شش نفر دیگر

۱۳۸۵

کوتل گل خار

قریه سیابغل و پالو

موسی جعفری

۱۳۸۵

مرکز ولسوالی

قریه پیک

استا جمعه

۱۳۸۶

کهنه بازار

قریه کهنه بازار

سیدشیر آقا

۱۳۸۶

مرکز ولسوالی

قریه سیدو

ابراهیم با پسرش

۱۳۸۶

ششپر

قریه ششپر

جعفری سارنوال

۱۳۸۶

گرماب

قریه ششپر

خداد

۱۳۸۷

بازار

قریه ششپر

قومندان نظری

۱۳۸۷

ناوه شالی

قریه پالو

رسول

۱۳۸۷

مرکز

قریه ششپر

هاشم

۱۳۸۷

شیخه

قریه سیابغل

طاهر افضلی

۱۳۸۸

غزنی

قریه سیابغل

اسحاق علی

۱۳۸۸

غزنی

قریه اُوله

کریم آکا

۱۳۸۹

غزنی

قریه سنگ کوه

نُه نفر باغچاری

۱۳۸۹

کوتل باغچار

قریه باغچار

هشت نفر مرد، زن و کودک

۱۳۹۰

گنداب سیوک

قریه سیابغل و ششپر

عبدالله محقق، ابراهیم، غلامرضا و باباعلی

۱۳۹۰

کاریز

قریه کندلان

چهار نفر باغچاری

۱۳۹۱

مرکز

قریه باغچار

خداداد حسینی و محمدعلی براتی

۱۳۹۱

ناوه شالی

قریه سیابغل

چمن علی میثم و اسدالله محمدی

۱۳۹۱

ناوه شالی

قریه حسینی و کندلان

جمع                       ۸۱  نفر