میعیار و میلاک پذیرش عمل انسان چیست؟

میعیار و میلاک پذیرش عمل انسان چیست؟ آیا کیفیت عمل مهم است یا کمیت عمل؟ یعنی اینکه اگر ما بخواهیم اعمال شایسته خوبی داشته باشیم بهتر است و یا اینکه زیاد کارهای نیک و خوب انجام دهیم بهتر است؟

آثار محبت اهل بيت عليه السلام

اگر کسی خدا را میان صفا و مروة هزاران سال عبادت کند تا همچون مشک خشک و کهنه شود ولی محبت ما را نداشته باشد خداوند او را به صورت در آتش می افکند.

نگاهی به جوانی و نوجوانی در سيره امام صادق عليه السلام

جوانی و نوجوانی دوره بسیار حساسی است

سیره اخلاقی پیامبر اعظم (ص)

پیامبر گرامی اسلام (ص) دارای بزرگترین سجایای اخلاقی بود که در این مختصر به گوشه‌ای از خصوصیات اخلاقی آن حضرت اشاره می‌گردد.
آخرین نسخه های مجله پیام یاسین
شماره 45-46
سیره اخلاقی پیامبر اعظم (ص)
نگاه به جوانی و نوجوانی در سیره امام صادق علیه السلام
شماره 44
شماره 42-43